NYHETSBREV

Läs vårt senaste nyhetsbrev för
Sommaren och Hösten 2019 här >>

Schamansidans menyrad


Aktuella event

 

 

Kalendarium 2019

29-31 Augusti

MEDICINHJULET NORR - Falkenberg
En resa i dig själv där du lär dig olika processer till förändring. Du tar del av en livskunskap via Inkans tradition som bygger på ceremonier, visdomsläror och initieringar. Med Annia Löwentun. Läs mer: www.annialowntun.se

5-7 September

MEDICINHJULET SYD - Falkenberg. Här börjar resan i Medicinhjulet enligt Inka-traditionen med helande genom arketypen Ormen och dess medicin. Vi transformerar det förflutna och börjar bygga din Mesa, ditt altare av medicin-stenar. Med Annia Löwentun. Läs mer: www.annialowntun.se

6-9 September

NATURVÄSEN och PLEJADERNA- 4 Workshops i rad - Göteborg
Optimera hur du smälter känslor & tung energi – Transformera skuggor & mentala mönster – Rena dig från hinder du själv satt upp – Fyll dig med energi samt lev mer i din sanning. Med Annika Lind. Läs mer: www.schamanka.se

19-21 September

MUNAY KI RITER - Falkenberg. 9 riter som helar och förvandlar vårt energifält och som hjälper oss att inte påverkas av våra gener, förfäder och karma. Du laddar ner nyare version av din ljuskropp och DNA.
Med Annia Löwentun. Läs mer: www.annialowntun.se

20-22 September

MUNAY KI - Nyköping. Du lär dig att ge och får Munay-Ki initieringarna, 9 riter som öppnar din visdom och kraft. Vi ger även en 10:e rit, som stärker din relation med ModerJord. Med Ingrid Brännström och Åsa Granskär.
Läs mer: www.theessenceschool.se

4-6 Oktober

Workshop Intensiv: ASTEROPE, MAYA, ALYCONE - Härnösand
Riter som gör att vi kommer djupare in i oss själva. Riterna är bra för alla men främst för dem som är i kaos. Varje rit har sin egen energi och gåva.
Med Annika Lind. Läs mer: www.schamanka.se

19-20 Oktober

MESAN, BESKYDD & SCHAMANSKA VERKTYG - Arvika
En helg där vi går igenom hur kan du använda en mesa (medicinknyte) för healing av dig själv, andra och världen.
Med Annika Lind. Läs mer: www.schamanka.se

Start 8 November

MEDICINHJULET SKÖNHETENS VÄG - Skellefteå
En resa runt Medicinhjulet för dig som känner kallelsen att vandra den schamanska vägen och att leva med medevetenhet och mening.
Med Anna Larsson. Läs mer: alight.me

4-14 November

RESA TILL PERU - Vi kommer bl.a. att utforska och transformera hur vi håller tid i våra kroppar. I WIllka Tika jobbar vi med oss själva i chakra-trädgårdarna. Vid berget Ausangate bad i varma källor och de som önskar kan vandra till jaguarlagunen. Med Annika Lind. Läs mer: www.schamanka.se

15-17 November

MEDICINHJULET NORR - Ekerö, Stockholm. Vi följer de fyra väderstrecken som tar oss till en högre nivå energimässigt och hjälper oss att se oss själva med nya ögon. Vi lär oss hela andra samtidigt som vi läker våra egna sår. Med Ingrid Brännström och Åsa Granskär. Läs mer: www.theessenceschool.se

6-7 December

PLEJADERNA - Falkenberg. 3 riter från Plejaderna: Alcyone, Maya-stjärnan och Astrope. Du hittar din vision inför 2020 och blir åter kopplad tillbaka till ljuset o din DNA-spiral. Hjälper dig att hitta din sanning och renhet.
Med Annia Löwentun. Läs mer: www.annialowntun.se

 

Läs vårt senaste nyhetsbrev för
sommaren och hösten 2019 här
!