Schamansidans menyrad


Om Schamansidan

Medicinhjul

Med Schamansidan vill vi erbjuda en möjlighet för alla intresserade att lätt kunna finna den terapeut, kurs eller workshop som passar dem bäst och som finns på en ort nära dem. I terapeut-registret finns terapeuter/schamaner som alla har utbildats i schamansk healing hos Light Body School grundad av Alberto Villoldo och The Four Winds Society, (läs mer här!). I Aktuellt-sidans kalendarium finns kurser, workshops, resor, föredrag, ceremonier och andra aktuella evenemang med schamansk anknytning som terapeuterna själva håller eller som de arrangerar.

"Vi", det är alla Schamansidans terapeuter. Sidan startades under 2010 och den är ett sätt för oss att kunna nå ut gemensamt. Vi vill underlätta för både redan intresserade och för nyfikna som inte känner till så mycket om det vi gör genom att erbjuda en lättillgänglig överblick.

SkogFramförallt hoppas vi att det faktum att vi är många som har gått ihop på detta sätt med en gemensam hemsida ska kunna leda till större spridning och ökat intresse och förståelse för det som vi gör. De mångtusenåriga schamanska verktygen och den schamanska visdomen har mycket att erbjuda människor i vår moderna värld och för helandet av vår Jord. Vi vill på detta sätt visa det och med hjälp av denna hemsida bidra på det sätt som vi kan.

 

Vision

Vi har en vision om att göra de schamanska healing-metoderna vi arbetar med mer kända och erkända som ett (mycket kraftfullt!) komplement till annan vård och personlig/andlig utveckling och samtidigt tvätta bort fördomar om schamaner och istället lyfta fram deras ofantliga visdom. Många människor vet inte så mycket om vad de schamanska helande-metoderna har att erbjuda och det vill vi ändra på.

Schamansidan är framförallt skapad med intentionen att kunna vara med och bidra till helandet av människorna och vår Jord. För att vi ska kunna göra oss till redskap för helande behöver vi nå ut och tala om att vi finns, och genom att gå ihop med gemensam hemsida och marknadsföring, bortom ego och konkurrens, kan vi lättare göra det. Som terapeut på Schamansidan bidrar man till att stärka helheten oavsett om det är man själv eller någon annan som får ta emot fler klienter eller kursdeltagare genom den.

Vikten av att återknyta kontakten med naturen och Jorden vi lever på, både för vårt eget och för Jordens välbefinnande, kan inte nog betonas. Vi är inte separerade från helheten utan allt hänger samman och det har schamanerna alltid vetat!