Schamansidans menyrad

 

Schamansk Healing

Medicinhjul


Schamansk healing erbjuder ett djupgående helande som kan verka på flera nivåer - fysiskt, känslomässigt, själsligt och andligt.

Det är en form av energimedicin, vilket här innebär att schamanen/terapeuten under en behandling främst arbetar i kroppens energifält som omger (och genomsyrar) den fysiska kroppen, samtidigt som klienten befinner sig i djup avslappning. I huvudsak går metoderna ut på att energikroppen renas från "tung energi" som har skapat blockeringar, så att ett friare flöde av livsenergi sedan kan leda till ett helande av kropp och själ.

Vi arbetar även med soul retrieval, en teknik använd av schamaner sedan urminnes tider för att läka själsliga sår. I det schamanska sättet att arbeta med helande ingår också olika former av ceremonier, något som vi västerlänningar kanske inte alltid är så vana vid men som kan ha stor betydelse för att uppnå djupgående healing.Inka-indianernas stad Machu Picchu i Anderna, Peru


Med dessa schamanska metoders hjälp kan energimässiga skiften åstadkommas som kan skapa förändringar på många områden i livet. Vi kan också bli hjälpta att få en djupare kontakt med oss själva och med vår själs innersta längtan, så att vi kan släppa det som håller oss tillbaka och gå ut i livet och leva vår dröm.

 

Inka energimedicin

Terapeuterna på denna hemsida är utbildade i en form av schamansk energimedicin som har sitt ursprung hos Inka-indianer i Anderna och Amazonas, framförallt Q'ero-stammen vars ättlingar fortfarande lever i Peru. De schamanska teknikerna och verktygen från Inkas har omarbetats och anpassats för vår kultur av Alberto Villoldo, grundaren av den utbildning vi alla har gått, Light Body School. Läs mer om utbildningen här eller på www.thefourwinds.com!

 

För att läsa mer om healingmetoderna se
terapeuternas individuella hemsidor som
kan nås från sidan Terapeuter